21 listopada 2019

Organizacja XI edycji Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” w roku szkolnym 2019/2020

Zapraszamy zakwalifikowane szkoły na przeglądy artystyczne 11 grudnia 2019 r. do Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach (wejście główne do Teatru od strony ul. Mikołowskiej 26).

Ze względów organizacyjnych i dużą liczbę uczestników – etap wojewódzki konkursu przebiegać będzie w dwóch grupach, wg poniższych wykazów.

Prosimy uczestników o:

  • przestrzeganie wskazanych godzin przyjazdu na pokazy teatralne w dwóch grupach,
  • przestrzeganie czasu prezentacji wg. regulaminu: maksymalnie do 10 minut lub 5 minut,
  • przywiezienie tylko niezbędnych elementów scenografii – montaż do 1 minuty.

Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzenia konkursu, jego trwania, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszczają uczniowie.

Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników konkursu i obsługę techniczną z możliwością odtworzenia muzyki oraz udostępnieniem elementów scenografii (stolik, krzesło itp.).

 Rejestracja uczestników Grupy I w godzinach od 7.45 do 8.05.

Występy zespołów i uczniów zakwalifikowanych do Grupy I w godz. 8.15 ÷ 12.15.

do pobrania wykaz uczestników grupa I:

wykaz szkół
wykaz uczniów

 Rejestracja uczestników Grupy II w godzinach od 11.50 do 12.15.

Występy zespołów i uczniów zakwalifikowanych do Grupy II w godz. 12.30 ÷ 17.30.

do pobrania wykaz uczestników grupa II:

wykaz szkół
wykaz uczniów

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach do 17 grudnia 2019 r. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w ramach kampanii profilaktycznej planowanej do realizacji w okresie luty-czerwiec 2020 r. Laureaci w późniejszym czasie zostaną poinformowani drogą telefoniczną o dokładnym miejscu i terminie uroczystości.

Informację udostępnia st. wizytator Dorota Niedzielska-Barczyk, tel. 32 606 30 14.