5 marca 2021

Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowanką o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie zaprasza do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.


Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadaniem konkursowym uczestnika jest ułożenie rymowanki promującej prawidłowe zachowanie i nawyki dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Pracę Konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Regulaminu Konkursu, należy przesłać do 9 kwietnia 2021 r. na e-mail: rymowanka@krus.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa.
Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu zamieszczone zostały pod adresem: www.krus.gov.pl