17 października 2017

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”

Regulamin konkursu

Zał nr 1 – program merytoryczny

Zał nr 2 – wykaz literatury

Zał nr 3 – postępowanie Komisji Konkursowej

Zał nr 4 – harmonogram konkursu

Zał nr 5 – Internetowy System Konkursowy

Zał nr 6 – dane teleadresowe WSSE

Zał nr 7 – zgoda rodziców