16 sierpnia 2017

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości organizuje co roku Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W tym roku za organizację konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Estonia jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2017 r. Tematem tegorocznego konkursu jest Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci.

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez komisję powołaną przez Departament Komunikacji Społecznej MSWiA. Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym należy przesłać na adres: Wydział Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Departamentu Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa do 8 września 2017 r.

Komunikat Prezydencji Estońskiej
Karta zgłoszenia projektu
Regulamin
Ogólne kryteria oceny projektu