19 marca 2019

Konferencja W trosce o ucznia – 13 marca 2019 r.

Konferencją W trosce o ucznia dokonano inauguracji Kampanii pod hasłem Wiem…, więc jestem bezpieczny realizowanej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w roku szkolnym 2018/2019, od marca do czerwca. W spotkaniu poświęconym różnym wymiarom bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, zorganizowanym w Sali Sejmu Śląskiego, uczestniczyło około 230 nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół.

Kampania odpowiada na potrzeby programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na terenie województwa śląskiego. W śród celów Kampanii znalazło się wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży oraz szeroko pojęta edukacja dla bezpieczeństwa. Działania zaplanowane służą także podnoszeniu kompetencji kluczowych, głównie w zakresie kształcenia samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów, rozwijania ich kompetencji cyfrowych.