6 marca 2018

Komunikat Polskiego Związku Motorowego o Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym.

Niniejszym informujemy, że zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na rok 2018 dla uczniów szkół podstawowych           i gimnazjalnych, Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego oraz Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych,  w województwie śląskim pod przewodnictwem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Katowicach został powołany Wojewódzki Komitet Organizacyjny.

W skład Komitetu Organizacyjnego weszli przedstawiciele niżej wymienionych instytucji:

 1. Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 2. Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach
 3. Kuratorium Oświaty w Katowicach
 4. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czeladzi
 5. ZS RCKU w Żarnowcu
 6. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
 7. Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach

 

W celu prawidłowego przebiegu poszczególnych etapów Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjów, przyjęto następujące założenia organizacyjne i terminy realizacji zadań:

 • eliminacje klasowe, szkolne, gminne/miejskie, powiatowe winny        zakończyć się do dnia 01.05.2018 r.
 • eliminacje rejonowe/okręgowe [koordynowane i wspierane przez Delegatury             Kuratorium Oświaty] – do dnia 10.05.2018 rokusprawozdania z tych eliminacji (i tylko z tych) należy przesłać do Zarządu        Okręgowego PZM w Katowicach do   dnia    05.2018 r. na adres:     zarzad-okregowy.katowice@pzm.pl
 • Finał Wojewódzki Turnieju BRD dla uczniów szkoły podstawowej     i gimnazjalnej, odbędzie się w dniu 19.05.2018 roku w Szkole     Podstawowej Nr 2 w Czeladzi ul. Szkolna 6, rozpoczęcie godz.09:00.
 • Finał Ogólnopolski Turnieju BRD odbędzie się w dniach: 05-07.06.2018 r. w Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach, woj.          

            Termin zgłaszania drużyn do finału ogólnopolskiego upływa z dniem           25.05.2018 r.

Sprawozdania z eliminacji rejonowych/okręgowych (i tylko z rejonowych/okręgowych !!!!), wraz z protokołami oraz zgłoszeniami drużyn do Finału Wojewódzkiego, organizatorzy etapu, przesyłają do Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach pocztą lub e-mailem, do dnia 25.05.2016 r. na adres:                                     zarzad-okregowy.katowice@pzm.pl

Do finału wojewódzkiego, z etapu rejonowego/okręgowego, przechodzi jedna drużyna z szkoły podstawowej i jedna drużyna z gimnazjum.

W celu prawidłowego przebiegu poszczególnych etapów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przyjęto następujące założenia organizacyjne i terminy realizacji zadań:

 • eliminacje miejskie, powiatowe i rejonowe/okręgowe – do dnia 15.05.2018 r.
 • Finał Wojewódzki MTM dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, odbędzie się  w dniu 26.05.2018 roku w ZS RCKU Żarnowcu ul. Krakowska 25, rozpoczęcie          o godz.09:00.
 • Finał Ogólnopolski  MTM dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, odbędzie się  w dniach: 12-13.06.2018 r. Białymstoku. 

Sprawozdania z eliminacji, wraz  z protokołami oraz zgłoszeniami drużyn do Finału Wojewódzkiego, organizatorzy etapu rejonowego/okręgowego przesyłają do  Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach pocztą lub e-mailem, do dnia 14.05.2017 r. na adres:  zarzad-okregowy.katowice@pzm.pl

Do finału wojewódzkiego, kwalifikują się dwie drużyny z eliminacji rejonowych/okręgowych, każdej Delegatury Kuratoryjnej.

Wszystkie eliminacje odbywać się będą przy współudziale Policji (poprzez praktyczne przeprowadzenie konkurencji Turnieju wraz z przygotowaniem toru). Wybrana szkoła lub placówka, na terenie, której odbędą się poszczególne eliminacje, przeprowadza je zgodnie z przepisami Regulaminu, nad czym czuwać ma lokalny Komitet Organizacyjny oraz Sędzia Główny danego etapu Turnieju.

Zgodnie z wymogami Regulaminu, organizator każdego etapu Turnieju ma obowiązek jego ubezpieczenia oraz zapewnienie opieki medycznej podczas trwania Turnieju.