3 kwietnia 2019

Kampania „Wiem…, więc jestem bezpieczny”

Kampania pod hasłem Wiem…, więc jestem bezpieczny w roku szkolnym 2018/2019 oraz informacja o konkursach prowadzonych w ramach Kampanii – organizator Kuratorium Oświaty w Katowicach.


Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół z terenu województwa śląskiego

zapraszamy do udziału
w Kampanii pod hasłem  „Wiem…, więc jestem bezpieczny”

prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka realizowana w roku szkolnym 2018/2019, tj. od lutego do czerwca 2019 r.

Cele Kampanii:

 • wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej,
 • przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
 • edukacja dla bezpieczeństwa

oraz

 • podnoszenie kompetencji kluczowych, głównie w zakresie kształcenia samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych,
 • bezpieczeństwo uczniów, w tym bezpieczeństwo w Internecie.

W ramach Kampanii zaplanowano konferencje, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, konkursy, w tym:

 1. Konferencję otwierającą Kampanię „Wiem…, więc jestem bezpieczny” – skierowaną do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli wszystkich typów szkół – pod tytułem W trosce o ucznia – 13 marca 2019 r.
 2. Konkursy:
I. KONKURS na pracę literacką lub pracę graficzną pt. Dlaczego kręci mnie mundur… ? Moje plany zawodowe i osobiste konkurs dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas mundurowych Do pobrania:

I Regulamin
I Zał. 1 Karta zgłoszenia
I Zał. 2 Oświadczenie
I Zał. 3 Zgoda

II. KONKURS na realizację dowolnego przedsięwzięcia na terenie szkoły pod hasłem Nauka w trosce  o  człowieka konkurs dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych na film, prezentację multimedialną lub fotoreportaż przygotowany jako relacja z dowolnego przedsięwzięcia przeprowadzonego na terenie szkoły pod hasłem Nauka w trosce o człowieka Do pobrania:

II Regulamin
II Zał. 1 Karta zgłoszenia

 

III. KONKURS plastyczny

Czy i kiedy jesteś bezpieczny?

 

konkurs na pracę plastyczną (plakat, ilustrację, rysunek) w kategorii przedszkole: Kiedy jesteś bezpieczny przedszkolaku? i w kategorii szkoła: Czy jesteś bezpieczny w sieci? Tak/Nie, dlaczego? Do pobrania:

III Regulamin
III Zał. 1 Karta zgłoszenia
III Zał. 2 Oświadczenie
III Zał. 3 Zgoda

IV. KONKURS dwuetapowy

Raz, dwa, trzy… na układ ruchowy z elementami musztry
oraz
wiedzy ogólnej
o służbach stojących na straży bezpieczeństwa

 

dwuetapowy konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów, w tym z oddziałami mundurowymi na opracowanie i przygotowanie układu ruchowego z elementami musztry oraz nagranie filmu dowolną techniką z wykonania układu ćwiczeń w pierwszym etapie konkursu pt. „Raz, dwa, trzy…”. Drugi etap to sprawdzenie wiedzy ogólnej o służbach stojących na straży bezpieczeństwa. Do pobrania:

IV Regulamin
IV Zał. 1 Karta zgłoszenia
IV Zał. 2 Oświadczenie
IV Zał. 3 Zgoda

V. KONKURS
na wynalazekUczniowska wyobraźnia nie zna granic
konkurs dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych na dowolny wynalazek pod ogólnym tytułem Uczniowska wyobraźnia nie zna granic Do pobrania:

V Regulamin
V Zał. 1 Karta zgłoszenia
V Zał. 2 Oświadczenie
V Zał. 3 Zgoda

 • Konferencję dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych połączoną z warsztatami dla uczniów i nauczycieli pod hasłem Warto wiedzieć.
 • Prezentację uczniów o szczególnych pasjach i zainteresowaniach „Kolekcjoner czegokolwiek”.
 • Konferencję – podsumowującą działania Kampanii powiązaną z wręczeniem nagród laureatom konkursów przeprowadzonych w ramach Kampanii.

Szczegóły o prowadzonych działaniach zamieszczane będą sukcesywnie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty Informacje.


Informacji dot. Kampanii udziela st. wizytator Dorota Niedzielska-Barczyk, Wydział Jakości Edukacji – tel. 32 606 30 14