10 stycznia 2020

Kampania społeczna 4U!

Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowało kampanię społeczną 4U!, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! i Udaremnij atak!

Powyższa procedura prezentuje zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego, co może przyczynić się do podniesienia świadomości w zakresie odpowiedniego reagowania na zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

 

Materiały Kampanii 4U! są dostępne na stronie internetowej www.4u.tpcoe.gov.pl