14 kwietnia 2020

Kampania pod hasłem „Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa”– zmiana terminów zgłoszeń do udziału w konkursach.

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie

Informujemy, że działania prowadzone przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w roku szkolnym 2019/2020 w ramach Kampanii pod hasłem Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa, ulegają wydłużeniu na rok szkolny 2020/2021, tj. do grudnia 2020 r.

W związku z powyższym ulegają zmianie terminy zgłoszeń do udziału w planowanych konkursach, o których informowaliśmy 11 lutego na stronie głównej Kuratorium Oświaty i zakładce Szkoły i organy prowadzące/Bezpieczeństwo i profilaktyka.

Nowe terminy:

I. KONKURS na plakat pt. Przyjaźń buduje…, niezgoda rujnuje Zgłoszenie do 16 października 2020 r.
II. KONKURS na realizację dowolnego przedsięwzięcia na terenie szkoły pod hasłem Przyjaźń i bezpieczeństwo uczniów w praktyce Zgłoszenie do 16 października 2020 r.
III. KONKURS plastyczno-dziennikarski Nasz kolorowy świat Zgłoszenie do 16 października 2020 r.
IV. KONKURS literacki/plastyczny Przyjaźń szkolna na całe życie (potwierdzenie stwierdzenia Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie) Zgłoszenie do 16 października 2020 r.
V. KONKURS na scenariusz lekcji: Przyjaciel – kto to taki?

VI. KONKURS dwuetapowy Raz, dwa, trzyna układ ruchowy z elementami musztry oraz wiedzy ogólnej o służbach stojących na straży bezpieczeństwa

Zgłoszenie do 16 października 2020 r.

 

 

Zgłoszenie do 16 października 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że dotychczas dokonane zgłoszenia prac konkursowych zachowują swoją moc.

W sprawie pytań lub rezygnacji z udziału w konkursie osoby już zgłoszonej, proszę o kontakt telefoniczny pod numerem:

32 606 30 14 – st. wizytator Dorota Niedzielska-Barczyk