22 października 2019

Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole

Wychowawcy przedszkoli i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej po raz szósty wzięli udział w szkoleniu na temat funkcjonowania i problemów dziecka z cukrzycą w przedszkolu i szkole. Szkolenia są organizowane od 2014 roku na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczestników tegorocznego spotkania powitał Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, a konferencję otworzył Wicekurator Oświaty Jacek Szczotka.


Prelekcja prof. dr hab. n. med. Przemysławy Jarosz-Chobot, wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie diabetologii, obejmowała ogólne informacje o cukrzycy, leczenie cukrzycy u dzieci, możliwe powikłania choroby i wsparcie, jakiego pracownicy przedszkola i szkoły powinni udzielić uczniowi z cukrzycą pozostającemu pod opieką tych instytucji. Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań.

Każdego roku swoją wiedzę na temat dziecka z cukrzycą poszerza około 100 nauczycieli, wychowawców świetlic, dyrektorów przedszkoli i szkół, w sumie w województwie śląskim zostało przeszkolonych ponad 600 nauczycieli.