21 października 2019

Akcja informacyjno-edukacyjna Krajowej Administracji Skarbowej – „HAZARD? Nie, dziękuję” w roku szkolnym 2019/2020 – pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele

 

Krajowa Administracja Skarbowa po raz kolejny rozpocznie akcję informacyjno-edukacyjną „Hazard? Nie, dziękuję” w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych. Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów szkół wyższych, nauczycieli i pedagogów szkolnych, rodziców uczniów oraz potencjalnych graczy.

 

Niniejsza akcja informacyjno-edukacyjna uzyskała honorowy patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej i wpisuje się w działania MEN w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz wzmocnienia profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

Zasadniczym celem akcji jest w szczególności rozpowszechnienie informacji o zagrożeniach, związanych z uzależnieniem od hazardu i jego negatywnym wpływie na gracza oraz jego najbliższe otoczenie.

 

Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej w całym województwie śląskim podczas spotkań informacyjno-edukacyjnych z uczniami wybranych szkół i placówek oświatowych zwrócą uwagę na zjawisko uzależnienia od hazardu, które niestety dotyczy również dzieci i młodzieży. Przybliżą regulacje prawne dotyczące organizacji rynku gier hazardowych w kraju, w tym sankcji karnych grożących za uczestnictwo w nielegalnych grach hazardowych. Specjaliści od uzależnień wskazują, na ogromne ryzyko uzależnienia od hazardu, szczególnie za pośrednictwem Internetu.