2 kwietnia 2019

2 kwietnia 2019 r. rusza ogólnopolska kampania pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają” organizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Kampania ma charakter edukacyjno-profilaktyczny i dotyczy tematyki zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, a także konsekwencji zdrowotnych, prawnych jak i społecznych uzależnienia.

Kampania ma charakter ogólnopolski, a jednym z jej elementów jest spot filmowy o tematyce związanej z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy (linki do spotu znajdują się poniżej). Spot ma na celu upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży treści dotyczących niebezpieczeństwa uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Więcej informacji oraz wydarzeń organizowanych w ramach kampanii przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji znajduje się na stronie: