27 października 2009

Własna ocena działalności placówki

Własna ocena działalności placówki w zakresie kształcenia zgłoszonego do akredytacji – wzór.

» Załącznik – wzór oceny