1 stycznia 2011

Opłata akredytacyjna – numer konta

Numer konta, na które należy wnieść opłatę akredytacyjną.

NUMER KONTA:

NBP O/O Katowice
nr  20 1010 1212 0050 9222 3100 0000

na dowodzie wpłaty należy wpisać „opłata za postępowanie akredytacyjne”