25 maja 2017

Karta nr 32 – uzyskanie decyzji o przyznaniu akredytacji

Uzyskanie decyzji o przyznaniu akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

link  »   Karta informacyjna nr 32