27 grudnia 2018

Decyzja w sprawie opłaty akredytacyjnej w 2019 roku – placówki kształcenia ustawicznego

Decyzja w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2019 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, ubiegające się o przyznanie akredytacji przez Śląskiego Kuratora Oświaty.


Dokument do pobrania