17 września 2020

Wykaz publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w woj. śląskim posiadających akredytację lub akredytację wstępną

Wykaz publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w woj. śląskim posiadających akredytację lub akredytację wstępną (w przypadku placówek niepublicznych posiadających akredytację wstępną – wpisanych do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez samorząd województwa) na dzień 15 września 2020 r.