21 maja 2018

Wzory druków – informacja dla ośrodków pomocy społecznejWzór aktualnej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

Oświadczenie rodziców

Wzór – wykaz dzieci

Lista uczestników dla Kuratorium Oświaty