5 grudnia 2018

Ferie zimowe 2019r.

Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2018/2019, informacja dla organizatorów wypoczynku, wzór zgłoszenia zmiany w zgłoszeniu wypoczynku

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Termin ferii Województwo
od 14 stycznia
do 27 stycznia 2019 r.
kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, wielkopolskie, świętokrzyskie,
od 21 stycznia 2019 r.
do 3 lutego 2019 r.
podlaskie, warmińsko-mazurskie
od 28 stycznia 2019 r.
do 10 lutego 2019 r.
dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
od 11 lutego
do 24 lutego 2019 r.
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Załączniki:

Wzór – Zgłoszenie zmiany w zgłoszeniu wypoczynku

Wypoczynek 2019 r. Informacja dla organizatorów