21 lipca 2017

Bezpieczne wakacje – kampanie społeczne Rzecznika Praw Dziecka

Biuro Rzecznika Praw Dziecka informuje o podejmowanych działaniach i kampaniach społecznych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Szczegółowe materiały dotyczące akcji: Odwaga ratuje życie, Reaguj na przemoc wobec dzieci,Masz Prawo można uzyskać na stronach:

www.odwagaratujezycie.pl ; www.jakreagowac.pl

Można również skorzystać z Telefonu Zaufania – (32) 606 30 22 lub kontaktować się bezpośrednio z Biurem Rzecznika Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa telefon: (22) 583 66 00 fax: (22) 583 66 96;

e-mail: rpd@brpd.gov.pl.

Powyższe materiały zamieszczone zostały również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej został udostępniony zaktualizowany w 2017 r. „Poradnik Bezpiecznego wypoczynku – Aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku”.

Poradnik znajduje się w zakładce „Wypoczynek”, gdzie można go pobrać nieodpłatnie lub pod linkiem:

https://men.gov.pl/strony/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men.html

Polecamy także strony internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi:

  1. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
  2. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” http://polakzagranica.msz.gov.pl/.
  3. Bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.
  4. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/ . Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały
    o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).