4 grudnia 2009

Przekraczanie granicy i pobyt na terytorium UE – wycieczki w Unii Europejskiej –

Wycieczki w Unii Europejskiej – przekraczanie granicy i pobyt na terytorium Unii Europejskiej uczniów, na podstawie listy podróżujących.

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Współpracy Międzynarodowej, dotycząca właściwego stosowania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych przepisów związanych z przekraczaniem granicy i pobytem na terytorium Unii Europejskiej uczniów szkół.

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Współpracy Międzynarodowej oraz wzór listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej