9 lutego 2018

Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży

Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, wydała książkę Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży. Publikacja ta zawiera m.in. referaty wygłoszone podczas  konferencji 20 października 2017 r.  w Krakowie. Na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej można pobrać książkę w  postaci bezpłatnego pliku pdf . Publikacja powstała w ramach projektu: „Bądź bezpieczny nad wodą i w  górach, akcja informacyjno-edukacyjna”, współfinansowanego przez  Ministerstwo Sportu i Turystyki, w 2017 r. W ramach tego samego projektu zostały stworzone również filmy edukacyjne dla dzieci o tym, jak bezpiecznie wędrować po górach: https://www.youtube.com/channel/UCyo02LMcHWy2TlSFQErYDog oraz książeczka z opowiadaniem i ćwiczeniami dla dzieci „Janek na tropie bezpiecznej przygody”: http://bezpiecznegory.pttk.pl/dzieci-w-gorach/