7 października 2019

Zgłaszanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektorzy szkół podstawowych zgłaszają ww. zawody, spełniające kryteria i zasady określone w załączniku do 20 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe informacje o sposobie załatwienia sprawy: Karta informacyjna nr 61

Załączniki

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy
Data: 2019-10-07, rozmiar: 1 MB
Formularz zgłoszenia
Data: 2019-10-07, rozmiar: 55 KB