22 września 2020

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021

Propozycje zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych zgłaszają dyrektorzy szkół podstawowych. Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach do końca lutego 2021 r.

Załączniki

Zasady zgłaszania zawodów
Data: 2020-09-22, rozmiar: 154 KB