28 lutego 2020

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty – rok szkolny 2019/2020


Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych
przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020