12 kwietnia 2018

Wykaz szkół w województwie śląskim na rok szkolny 2018/2019 – licea ogólnokształcące, technika oraz branżowe szkoły I stopnia.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

powołując się na §11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586), przesyłam informację o trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia.

Pobierz wykaz szkół ponadgimnazjalnych