28 maja 2020

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych: branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021

Terminy rekrutacji 2020/2021

Załącznik nr 1 BS II i Polic 2020/2021

Załącznik nr 2 Terminy rekrut dorośli SP i LO 2020/2021