15 lipca 2018

System rekrutacji elektronicznej – wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych


Link do systemu rekrutacji elektronicznej: slaskie.edu.com.pl