10 września 2018

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).


Dokument do pobrania