29 lutego 2016

Postanowienie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Postanowienie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2015/2016.

Pobierz tekst postanowienia  »

 

Załączniki:

1. Wykaz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty
2. Wykaz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów woj. śląskiego organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty
3. Wykaz zawodów wiedzy – konkursów tematycznych –  organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie  zawartych porozumień
4. Wykaz Olimpiad gimnazjalistów
5. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły podstawowej
6. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie gimnazjum
7. Lista konkursów, turniejów i festiwali szkolnictwa artystycznego o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim