28 lutego 2017

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rok szkolny 2016/2017

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/2017.

»»  Tekst postanowienia

 

Załączniki:

1. Wykaz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty

2. Wykaz zawodów wiedzy – konkursów tematycznych – o zasięgu ogólnopolskim organizowanych przez  kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

3. Wykaz Olimpiad gimnazjalistów

4. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum