6 grudnia 2018

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące rekrutacji uczniów na rok szkolny 2019/2020

  1. Komunikat prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący rekrutacji uczniów na rok szkolny 2019/2020
  2. List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum
  3. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – prezentacja