28 lutego 2019

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019.

 

Załączniki

Decyzja
Data: 2019-02-28, rozmiar: 360 KB
Załącznik nr 1
Data: 2019-02-28, rozmiar: 178 KB
Załącznik nr 2
Data: 2019-02-28, rozmiar: 31 KB
Załącznik nr 3
Data: 2019-02-28, rozmiar: 38 KB
Załącznik nr 4
Data: 2019-06-18, rozmiar: 554 KB
Załącznik nr 5
Data: 2019-02-28, rozmiar: 430 KB