11 lutego 2020

Branżowe szkoły II stopnia – podstawy prawne

  • rekrutacja dla absolwentów ZSZ,
  • organizacja zajęć z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie dla absolwentów ZSZ i BS I stopnia,
  • opinie woj. rad rynku pracy.

Podstawy prawne – art. 95 – 98 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw