17 czerwca 2020

Aneks do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych podanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w dniu 28 lutego 2020 r.

Aneks do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być zamieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020 podanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w dniu 28 lutego 2020 r.