11 września 2020

Webinarium dla rad rodziców – zaprasza Fundacja „Rodzice Szkole”

Fundacja „Rodzice Szkole” organizuje 24 września 2020 r. webinarium  poświęcone działalności  rodziców na terenie szkół, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową rad rodziców oraz realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach.

Załączniki

Zaproszenie na webinarium
Data: 2020-09-11, rozmiar: 45 KB