11 marca 2019

List do uczniów – przygotowany przez Fundację „Rodzice Szkole”.

Fundacja „Rodzice Szkole” skierowała list do uczniów: www.rodziceszkole.edu.pl