11 marca 2019

List do uczniów, nauczycieli – przygotowany przez Fundację „Rodzice Szkole”

Fundacja „Rodzice Szkole” skierowała list do uczniów i nauczycieli: www.rodziceszkole.edu.pl