30 lipca 2018

Dziecko przewlekle chore – komunikat Ministerstwa Zdrowia


Ministerstwo Zdrowia informuje, w uzgodnieniu z Konsultantem Krajowym w dziedzinie pediatrii:

W literaturze medycznej istnieje wiele definicji choroby przewlekłej, która determinuje potrzeby zdrowotne i możliwości dziecka. W celu zagwarantowania dziecku przewlekle choremu w placówce wypoczynku bezpiecznych warunków pobytu może być stosowana definicja opublikowana w czasopiśmie „Journal of Pediatrics”:
„Choroba przewlekła musi:
1. mieć podłoże biologiczne, psychologiczne lub poznawcze,
2. trwać przynajmniej jeden rok,
3. powodować jedno lub więcej z poniższych następstw:
a. ograniczenia w funkcjonowaniu, codziennej aktywności i pełnieniu ról społecznych w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami, w odniesieniu do sfery fizycznej, poznawczej, emocjonalnej oraz rozwoju społecznego,
b. zależność od jednego z poniższych ograniczeń wynikających z choroby:

  • przyjmowanie leków,
  • specjalistyczna dieta,
  • sprzęt medyczny,
  • używanie urządzeń podtrzymujących zdrowie lub życie,
  • konieczność stałej opieki ze strony drugiej osoby,
  • potrzeba opieki medycznej, psychologicznej, edukacyjnej, innej niż skierowana do zdrowych rówieśników, biorąc pod uwagę okresy leczenia i wynikającą z nich konieczność pozostawania na dłuższe okresy w domu.”

R. Stein et al.: Fremework for indentifying children who have chronic conditions; the case for a new definition, „Journal of Pediatrics” 1993, nr 122, s. 342–347.