29 czerwca 2020

Podsumowanie wydarzeń w roku szkolnym 2019/2020 – Newsletter Fundacji „Rodzice Szkole”

List Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” opublikowany na zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020.

Do pobrania Newsletter