24 marca 2020

Wypłata II raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020

W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty II raty (za okres od stycznia do czerwca) stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznanych na rok szkolny 2019/2020 Kuratorium Oświaty w Katowicach informuję, że płatność nastąpi po uruchomieniu środków przez Ministra Finansów na rachunki bankowe wskazane w złożonych oświadczeniach, będących podstawą wypłaty I raty stypendium.

Tylko i wyłącznie w przypadku zmiany danych m.in. numeru rachunku bankowego, nazwy posiadacza rachunku bankowego zaktualizowany wniosek w oryginale należy przesłać w terminie do dnia 08.04.2020 r. pocztą tradycyjną (na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 41a, kod 40-024 Katowice).

Prosimy o nie przesyłanie oświadczeń w przypadku braku zmiany dyspozycji co do wypłaty II raty stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Załączniki

Formularz do ewentualnego wypełnienia i przesłania
Data: 2020-03-24, rozmiar: 355 KB