12 października 2020

Formularz do wypłaty Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty I raty (za wrzesień 2020 – grudzień 2020) stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznanych na rok szkolny 2020/2021 Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że płatność nastąpi po uruchomieniu środków przez Ministra Finansów na rachunek bankowy wskazany w złożonym Wniosku

Zwracamy uwagę na kompletność, poprawność i czytelność wypełnienia druku przede wszystkim w zakresie pełnej nazwy szkoły, nr rachunku bankowego oraz wymaganych podpisów.

Wypełniony i podpisany wniosek w oryginale należy przesłać w terminie do dnia 23.10.2020r. pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Katowicach
ul.Powstańców 41a,
40-024 Katowice