31 października 2017

W bibliotece szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Rybniku…

Biblioteka w zreformowanej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku.


Wiele bibliotek szkolnych w dotychczasowych gimnazjach przekształconych w szkoły podstawowe stanęło przed zadaniem stworzenia od podstaw księgozbioru dla najmłodszych uczniów. W Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku przygotowywano się do tego już w maju. Ogłoszono wtedy akcję „Książeczki dla najmłodszych”, którą wymyśliła i przeprowadziła Romana Stąsiek – bibliotekarz w SP4. Stworzona została baza księgozbioru dla uczniów najmłodszych klas, który jest sukcesywnie uzupełniany nie tylko o książki z kanonu lektur programowych, lecz także o atrakcyjne nowości wydawnicze.

Biblioteka w SP4 zajmuje jedno pomieszczenie, w którym znajduje się wypożyczalnia, stoliki dla uczniów pracujących na miejscu oraz dwa komputery z dostępem do Internetu. Pomieszczenie jest kolorowe i nowoczesne, z sowami jako motywem przewodnim, dzięki czemu bardziej przyciąga młodych czytelników. W bibliotece wiele się dzieje – ostatnie wydarzenia promujące czytelnictwo, to projekt plastyczny „W książkach jest wszystko”, wystawka książek popularnonaukowych „Książka dla każdego” oraz konkurs fotograficzny „Moja domowa biblioteczka”. Bibliotekarz SP4 jest również pomysłodawcą działania innowacyjnego mającego na celu zapewnienie każdemu uczniowi bezpośredniego dostępu do lektury programowej „Biblioteka przychodzi do człowieka” – książki „przychodzą” do uczniów i są wypożyczane bezpośrednio w klasie.

Romana Stąsiek
SP 4 Rybnik