30 listopada 2018

Szkoła w drugim roku wdrożonej reformy – dane z Systemu Informacji Oświatowej


Komunikat MEN – Szkoła w drugim roku reformy edukacji

Prezentacja danych z SIO – rok szkolny 2018/2019