17 grudnia 2020

Projekt „Smaki darów ziemi polskiej i litewskiej na talerzu historii”

Młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej i Specjalnej Szkoły w Kelme na Litwie realizowała zadanie „Smaki darów ziemi polskiej i litewskiej na talerzu historii”.

Polsko-litewski projekt bilateralny był sposobem na wzajemne poznanie młodzieży niepełnosprawnej i odkrywanie wartości narodowych i historycznych społeczeństwa europejskiego. Podejmowane w ramach projektu działania były związane z propagowaniem polsko-litewskiego dziedzictwa narodowego, promowaniem regionalnych potraw.

Szczegółowe informacje na stronie: https://smakidarowziemi.eu