24 maja 2018

Oferta pracy

PrzedmiotZawodowe
Termin składania dokumentów2018-06-29
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin8
Opis

Dyrektor ZSTiO Nr 2 poszukuje nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zawodzie technik automatyk.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
- przeciwko nauczycielowi nie może toczyć się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
- nauczyciel nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nauczyciel nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną.

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać na adres sekretariat@zstio2.katowice.pl

Typ szkołySzkoła ponadgimnazjalna
Nazwa szkołyZespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2
MiastoKatowice
Kod pocztowy40-592
AdresMikołowska 131
PowiatKatowice
Gminagmina miejska Katowice
Telefon32 609 60 20
E-mailsekretariat@zstio2.katowice.pl