16 maja 2019

Oferta pracy

PrzedmiotPedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Termin składania dokumentów2019-05-31
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin40
Opis

Do Niepublicznego Żłobka Stonoga poszukujemy opiekunki dziecięcej.
Praca na cały etat, od poniedziałku do piątku, 8h dziennie.
Grupa 12 osobowa, 2 opiekunki w grupie.

Wymagania:
Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:
1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej,
nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga
społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty
pedagogicznego lub
2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub
specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju
dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach
i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka,
psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub
psychologia wychowawcza.
3) która posiada wykształcenie średnie i ukończyła kurs opiekuna w żłobku w wymiarze 280h (w tym 80h praktyk)

Obowiązki:
- planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej dostosowanej do wieku dziecka
- prowadzenie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka
- wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką nad dziećmi z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania itp.;
- czynności porządkowe na swoim stanowisku pracy

Prosimy o przesyłanie CV tylko osoby, które posiadają wyżej wymienione kwalifikacje.

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyNiepubliczny Żłobek i Przedszkole Stonoga
MiastoDąbrowa Górnicza
Kod pocztowy41-300
AdresPrzybylaka 14
PowiatDąbrowa Górnicza
Gminagmina miejska Dąbrowa Górnicza
Telefon536263100
E-mailbiuro@stonoga-dg.pl