31 lipca 2020

Oferta pracy

PrzedmiotInne
Termin składania dokumentów2020-08-07
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin24
Opis

DYREKTOR ZSO nr 1 w Raciborzu

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY:

NAUCZYCIEL RYSUNKU I MALARSTWA W LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Praca w wymiarze godzin: 24 w roku szkolnym 2020/21.

Cv proszę przesyłać wyłącznie drogą e-mail na adres: lo1@raciborz.com.pl

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Proszę o zamieszczenie klauzuli informacyjnej:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest ZSO nr 1 w Raciborzu z siedzibą przy ul.Kasprowicza 11 w Raciborzu, reprezentowane przez Dyrektora.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Leszkiem Proszowskim możliwy jest na numer: 323314808 lub na adres email: nowator@nowator.edu.pl.
3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w ZSO nr 1 w Raciborzu.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji lub będą archiwizowane na podstawie odrębnych przepisów prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Typ szkołySzkoła ponadgimnazjalna
Nazwa szkołyLiceum Sztuk Plastycznych w ZSO nr 1
MiastoRacibórz
Kod pocztowy47-400
Adresul.Kasprowicza 11
Powiatraciborski
Gminagmina miejska Racibórz
Telefon324154453
E-maillo1@raciborz.com.pl