19 kwietnia 2018

Wykaz szkół do otrzymania wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Pobierz wykaz

18 kwietnia 2018

Ogłoszenie o naborze członków do komisji ds. oceny oraz podziału środków budżetowych – wypoczynek dzieci i młodzieży

Ogłoszenie o naborze członków do komisji ds. oceny oraz podziału środków budżetowych na zadania publiczne zlecane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.

17 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”. Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli: biznesu, spółek Skarbu Państwa, samorządów lokalnych, szkół wyższych i instytutów badawczych jak również do dyrektorów szkół kształcących w zawodach i kierowników szkolenia praktycznego.

13 kwietnia 2018

Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

12 kwietnia 2018

Gale laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Od 5 kwietnia 2018 r. odbywają się uroczystości wręczania zaświadczeń laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018. Uroczyste gale mają miejsce w Pałacu Młodzieży w Katowicach, Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej oraz Centralnej Wyższej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Aby […]

10 kwietnia 2018

Zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli opublikowane

9 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 691 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

9 kwietnia 2018

Na Kongresie Powiatów „Dobry Zawód” o zmianach w szkolnictwie branżowym i technicznym

Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, pracodawcy, starostowie, prezydenci miast z naszego województwa licznie uczestniczyli w Kongresie Powiatów „Dobry Zawód”, który odbył się 6 kwietnia 2018 r. we Wrocławskim Centrum Kultury przy Hali Stulecia.

5 kwietnia 2018

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji pracy publicznych przedszkoli i szkół podpisana

4 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Rozporządzenie wprowadza zmiany w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). Zmianie ulegają zasady podziału […]