2 maja 2018

W piątek rozpoczyna się egzamin maturalny…

Przystąpi do niego ogółem  39 206, z czego w nowej formule 36 964. Po raz pierwszy egzamin maturalny będzie zdawać  30 054 absolwentów. W piątek 27 kwietnia absolwenci liceów ogólnokształcących i techników   uczestniczyli w uroczystościach pożegnalnych w swoich szkołach, otrzymali świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego lub technikum, nagrody, upominki i wiele życzeń. W uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Liceum […]

30 kwietnia 2018

Współpraca z grupą TAURON  –  klasy patronackie  

Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer uczestniczyła w piątek 27 kwietnia 2018 r. w podpisaniu porozumienia z grupą TAURON  w sprawie  utworzenia klas patronackich w niektórych szkołach naszego województwa, a także w woj. małopolskim i dolnośląskim. „Dziękuję TAURON PE za włączanie się w promocję kształcenia zawodowego. Podpisane dziś umowy przyczynią się do rozwoju szkół i umożliwią młodym ludziom zdobycie” […]

26 kwietnia 2018

Świetlica dla wszystkich uczniów, którzy wymagają zapewnienia opieki w szkole

Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne[1], a także gimnazjum[2],  zobowiązane są zapewnić zajęcia świetlicowe dla wszystkich uczniów, którzy: pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a […]

26 kwietnia 2018

Konkurs „Prawda i kłamstwo o Katyniu” rozstrzygnięty

2123 prace wpłynęły w tym roku na konkurs „Prawda i kłamstwo o Katyniu” organizowany od 9 lat przez Posła do Parlamentu Europejskiego  Jadwigę Wiśniewską. Laureatów konkursu poznaliśmy 23 kwietnia 2018 r. na uroczystości w Bibliotece Śląskiej. „Każda praca jest bardzo wartościowa, bo każda praca jest dowodem, świadectwem na to, że młodzież chce docierać do prawdy […]

25 kwietnia 2018

Konkurs na projekt kampanii reklamowej „Poznaj zawód, w którym kształci moja szkoła”

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (branżowe szkoły I stopnia, technika) z terenu województwa śląskiego do udziału w konkursie na projekt kampanii reklamowej „Poznaj zawód, w którym kształci moja szkoła”. Celem konkursu jest promocja oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Każda szkoła (branżowa szkoła I stopnia, technikum) przygotowuje projekt kampanii reklamowej dla jednego […]

25 kwietnia 2018

Konkurs „Śląski przegląd zawodów – 2018”

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza branżowe szkoły I stopnia oraz technika z województwa śląskiego do udziału w Konkursie „Śląski przegląd zawodów – 2018”. Celem konkursu jest, między innymi, upowszechnianie szkolnictwa zawodowego, pogłębianie wiedzy na temat oferty szkół kształcących w zawodzie oraz oferty pracodawców na lokalnym rynku pracy. .

25 kwietnia 2018

Konkurs „Prezentacja kształcenia zawodowego w szkołach województwa śląskiego”

Konkurs „Prezentacja kształcenia zawodowego w szkołach województwa śląskiego” Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza szkoły z województwa śląskiego do wzięcia udziału w konkursie „Prezentacja kształcenia zawodowego w szkołach województwa śląskiego”. Na całość konkursu „Prezentacja kształcenia zawodowego w szkołach województwa śląskiego” składają się dwa konkursy: konkurs pt. „Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole” skierowany do szkół branżowych I stopnia […]