18 maja 2018

Badania przesiewowe uczniów w kierunku alergii

Instytut Ochrony Zdrowia realizuje na zlecenie Ministra Zdrowia projekt zatytułowany: „Badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień związanych z czynnikami ryzyka chorób alergicznych i astmy, w tym szczególnie pochodzenia powietrzno-pochodnego”. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Dzięki prowadzonemu programowi ponad 10 tysięcy dzieci w wieku szkolnym z 10 województw zostanie objętych bezpłatnym badaniem […]

18 maja 2018

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym o kształceniu zawodowym

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska 15 maja gościła na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. W Kongresie uczestniczyła również Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty. Pani Minister wzięła udział w dyskusji na temat: „Polskie drogi do przemysłu 4.0 – fakty i mity”. Minister Anna Zalewska mówiła m. in. o przygotowaniu szkół dla przemysłu przyszłości, roli nauczyciela i ucznia w […]

14 maja 2018

Perspektywy kształcenia ponadpodstawowego w powiecie myszkowskim

Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer wraz ze współpracownikami wzięła udział w spotkaniu na temat perspektyw kształcenia zawodowego, sieci szkół ponadpodstawowych w powiecie myszkowskim i możliwości ich rozwoju. Zespół Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Myszkowie, w którym odbyło się spotkanie, czyli „szkoła na Będuszu”, jest doskonale znany mieszkańcom powiatu myszkowskiego, z których wielu to […]

14 maja 2018

Konkurs „W tej szkole chciałbym się uczyć”

Konkurs „W tej szkole chciałbym się uczyć” Szanowni Państwo Dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele-doradcy zawodowi szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów lub szkół, w skład których wchodzą oddziały dotychczasowego gimnazjum z województwa śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza uczniów klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III dotychczasowych gimnazjów z województwa śląskiego do wzięcia udziału w konkursie „W tej szkole chciałbym […]

2 maja 2018

W piątek rozpoczyna się egzamin maturalny…

Przystąpi do niego ogółem  39 206, z czego w nowej formule 36 964. Po raz pierwszy egzamin maturalny będzie zdawać  30 054 absolwentów. W piątek 27 kwietnia absolwenci liceów ogólnokształcących i techników   uczestniczyli w uroczystościach pożegnalnych w swoich szkołach, otrzymali świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego lub technikum, nagrody, upominki i wiele życzeń. W uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Liceum […]